Feedback naších zákazníkov – Hotel Devín v Bratislave Tomáš Ondrčka, riaditeľ hotela Devín: "Ako riaditeľ hotela potrebujem mať zodpovedný tím, na ktorý sa môžem vždy spoľahnúť. Už 22 rokov do tohto tímu patrí aj spoločnosť Alto Slovakia a ich softvér FoodMan. Ich...

preèítajte si viac