+421 (0)52 / 321 04 00 alto@alto.sk

VZDIALENÉ PRIPOJENIE

TEAMVIEWER - VZDIALENÉ PRIPOJENIE K ZÁKAZNÍKOM

TeamViewer – vzdialený prístup – na vzdialenú podporu cez internet
Pomocou programu TeamViewer sa môžeme pripojiť k ľubovoľnému počítaču, alebo serveru vo svete za pár sekúnd. Môžeme na diaľku ovládať počítač zákazníka tak, akoby sme sedeli pri ňom.
Okamžitá vzdialená podpora – nie je potrebná žiadna inštalácia do počítača klienta
Vzdialená údržba – nepretržitý prístup k vzdialeným počítačom a serverom
Vzdialený prístup – neobmedzený prístup k údajom a aplikáciám z ľubovoľného miesta
ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU
Okrem ID partnera program TeamViewer generuje aj heslo relácie, ktoré sa mení pri každom spustení softvéru, aby sa zaručilo dodatočné zabezpečenie pred neoprávneným prístupom k vzdialeným počítačom. Funkcie kritické z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad prenos súborov, vyžadujú ďalšie, manuálne potvrdenie od partnera pri vzdialenom počítači. Takisto nie je možné neviditeľne ovládať počítač. Z dôvodu ochrany údajov uložených vo vzdialenom počítači musí byť osoba sediaca pri vzdialenom počítači informovaná o prístupe k počítaču.