+421 52 321 04 00 alto@alto.sk

WEBINÁRE - TÉMY A TERMÍNY

Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelne webináre (semináre cez internet) na reštauračný a hotelový systém. Webináre sú dostupné cez webový prehliadač.

Cieľom webinárov je oboznámiť používateľov s novinkami v programoch, ukázať doporučené postupy pri práci s programami a vysvetliť operácie, ktoré používatelia každodenne používajú.

Zákazník sa na konkrétny webinár musí zaregistrovať  Pri registrácii vyplní o.i. e-mailovú adresu, na ktorú mu spätne príde informácia o prihlásení sa na webinár.

Cenník webinárov

Klienti so zmluvou na hotline:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na servis:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na upgrade:

25,- € za webinár

Nezmluvní klienti:

25,- € za webinár

Uvedené ceny sú bez 20% DPH

P

14.07.2020 - FoodMan - evidencia alkoholu

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

16.07.2020 - Hores10 - Práca s fakturáciou

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

22.07.2020 - FoodMan - Pohyby do zásoby

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

23.07.2020 - Hores10 - Evidencia zálohových platieb a ich vyúčtovanie (predplatby)

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

28.07.2020 - FoodMan - Komunikácia s Hores10

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

30.07.2020 - Hores10 - Evidencia hostí (domová kniha, hlásenia na políciu a mestské poplatky)

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

05.08.2020 - FoodMan - Externý príjem

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

06.08.2020 - Hores10 - Banka hostí (domová kniha, policajné hlásenia, mestské poplatky)

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

12.08.2020 - FoodMan - Žiadanky, objednávky tovaru

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

13.08.2020 - Hores10 - Štatistická evidencia a vyhodnotenie

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

19.08.2020 - FoodMan - Opravná inventúra

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

20.08.2020 - Hores10 - Ekonomické zostavy a vyhodnotenie

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

26.08.2020 - FoodMan - Dávky a polotovary

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min
P

27.08.2020 - Hores10 - Rozšírenia a moduly

Začiatok o 9:00. Dĺžka trvania: cca 40min