+421 52 321 04 00 alto@alto.sk

WEBINÁRE - TÉMY A TERMÍNY

Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelne webináre (semináre cez internet) na reštauračný a hotelový systém. Webináre sú dostupné cez webový prehliadač.

Cieľom webinárov je oboznámiť používateľov s novinkami v programoch, ukázať doporučené postupy pri práci s programami a vysvetliť operácie, ktoré používatelia každodenne používajú.

Zákazník sa na konkrétny webinár musí zaregistrovať. 

Pri registrácii napíšete Vašu e-mail adresu zaslaním na podpora@alto.sk, na ktorú mu spätne príde informácia o prihlásení sa na webinár a témy webinárov.

Cenník webinárov

Klienti so zmluvou na hotline:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na servis:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na upgrade:

25,- € za webinár

Nezmluvní klienti:

25,- € za webinár

Uvedené ceny sú bez 20% DPH

Začiatok o 10:00. Dĺžka trvania: cca 60min

P

6. 11. 2020 - Ako odpočítať zo zásob strediska predaný tovar cez kasu

„Prečo sa nerobia odpočty automaticky?“

Ukážeme si ako odpočítať zásoby na základe predaja cez kasu, povieme si prečo to program neodpočíta automaticky. Ukážeme si ako sa popasovať s odpočtom, keď došlo k zámene surovín a iným nečakaným situáciám.

 

P

11. 11. 2020 - Ako spracovať akciu či zamestnaneckú stravu? Čo urobiť s tovarom po záruke?

 „Nie vždy potrebujete kasu, sú aj iné možnosti

Ukážeme si ako sa dá vynormovať akcia či zamestnanecká strava a následne spracovať a odpočítať zo zásob strediska. Tiež si ukážeme ako riešiť situáciu, keď došlo k poškodeniu tovaru, ak je tovar po záruke, alebo ako vyriešiť pitný režim.

 

P

18. 11. 2020 - Ukončenie mesiaca – inventúry, uzávierka

 „Nezačínam robiť nový mesiac, pokiaľ neuzavriem starý“

Povieme si či je povinná inventúra, ako ju zadať do programu, aké sú možnosti ukončenia inventúry a ako uzavrieť sklady na konci mesiaca.

 

P

20. 11. 2020 - Zostavy pre: ekonómov, manažérov, finančnú správu/colníkov

„Zostáv je veľa, ako vybrať najvhodnejšiu“

Budeme hovoriť o zostavách obratových, tržbových, ale aj o evidencii alkoholu a alkoholových zostavách. Ukážeme si zostavy, v ktorých sa porovnáva cena toho istého tovaru od troch rôznych dodávateľov, alebo vývoj ceny tovaru.

 

P

27.11. 2020 - Nová pokladňa FoodiePOS

„Vymeňte starú za novú“

Ukážeme si, ako sa pracuje s novou kasou. Povieme si čo je v nej iné a prečo je dobré vymeniť starú za novú.

 

P

02. 12. 2020 - Vernostný systém LoyalMan

„Niet nad verných zákazníkov, ktorí sa vždy vrátia“

Povieme si čo všetko môžeme vyriešiť skombinovaním FoodiePOS kasy a a vernostného systému LoyalMan. Zľavy, bonusy, kredity to všetko ponúkame pre Vaších verných zákazníkov.

 

P

5. 11. 2020 - O hostí sa vieme postarať / marketingové možnosti

 „Hostia sa tešia na pobyt u nás“

Spolupráca na webinári: MyStay

Budeme sa rozprávať o možnostiach práce s hosťom, ako využívať emailové adresy na komunikáciu s hosťom, pred check-in, ponuku doplnkových služieb a spríjemnenie pobytu.

 

P

10. 11. 2020 - Povinnosti pri evidencii hostí, GDPR a štatistické výkazy

„Zase mám posielať nejaké výkazy“

Spolupráca na webinári: Štatistický úrad SR

Budeme sa rozprávať o povinnostiach evidencie hostí a ako spracovávať údaje tak, aby ste mali správne výkazy pre mestský úrad, štatistický úrad a cudzineckú políciu. Ukážeme si ktoré zostavy potrebujete spracovať a ako opraviť prípadné chyby v evidencii.
Upozorníme Vás aké máte povinnosti vyplývajúce so spracovávania osobných údajov podľa zákona o GDPR.
Predstavíme si nové riešenie komunikácie so štatistickým úradom SR.

 

P

12. 11. 2020 - Prečo to nie je v poriadku. Spôsoby zistenia a odstránenia chyby

 „Nepotrebujem nikam volať, vyriešim si to sám“

Sponzor webinára: Technické oddelenie ALTO Slovakia

Budeme sa rozprávať o konkrétnych situáciách z vašej praxe, aká chyba sa stala, kto ju urobil, kedy nastala a najmä ako to správne opraviť. Cieľom je na konkrétnych príkladoch ukázať jednoduché spôsoby opravy užívateľských chýb.

 

P

19. 11. 2020 - Účtovanie hostí od zálohy po odchod hosťa

„Ekonómke stále niečo nesedí“

Budeme sa rozprávať o správnych postupoch pri vystavení potvrdenia rezervácie a zálohovej faktúre, evidencii úhrady zálohy a vystavenia daňového dokladu. Pri odchode hostí preberieme rôzne možnosti vystavenia hotelového účtu,odúčtovane zálohy a vystavenie faktúry. Rozoberieme si postupy ako opraviť prípadné chyby recepcie.
Preberieme komunikáciu s finančnou správou, možnosti kontroly a opravu chýb v evidencii.

 

P

24. 11. 2020 - Ekonomické a štatistické zostavy

 „Money a počty – nie je to málo?“

Budeme sa rozprávať o evidencia tržieb, rozdelení služieb a ich účtovaní. Vysvetlíme si možnosti prevodu tržieb medzi strediskami a ich kontrolu. Vysvetlíme si štatistické údaje a možnostiich evidovania a vyhodnocovania.

 

P

26.11. 2020 - Čo všetko ešte Hores10 dokáže

 „To by som tiež potreboval, aj to sa dá?“

Predstavíme si rôzne rozšírenia Hores10, nadstavbové moduly, ktoré rozširujú možnosti Hores10, mobilné aplikácie, ktoré spolupracujú s Hores10. Predstavíme si riešenia tretích strán, ktoré používajú naši zákazníci na uľahčenie práce a automatizovanie činností v hoteli.