+421 52 321 04 00 alto@alto.sk

WEBINÁRE - TÉMY A TERMÍNY

Pre našich zákazníkov organizujeme pravidelne webináre (semináre cez internet) na reštauračný a hotelový systém. Webináre sú dostupné cez webový prehliadač. Konajú sa každú stredu od 10.00 hod.

Cieľom webinárov je oboznámiť používateľov s novinkami v programoch, ukázať doporučené postupy pri práci s programami a vysvetliť operácie, ktoré používatelia každodenne používajú.

Zákazník sa na konkrétny webinár musí zaregistrovať  Pri registrácii vyplní o.i. e-mailovú adresu, na ktorú mu spätne príde informácia o prihlásení sa na webinár.

Cenník webinárov

Klienti so zmluvou na hotline:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na servis:

0,- € za webinár

Klienti so zmluvou na upgrade:

25,- € za webinár

Nezmluvní klienti:

25,- € za webinár

Uvedené ceny sú bez 20% DPH

07.03.2018 - NOVÝ RECEPČNÝ SYSTÉM HORES10 - PREDSTAVENIE

Cieľom webinára je predstaviť nový hotelový systém Hores10. Budú predstavené nové vlastnosti, funkcie, a práca s týmto systémom. Na seminári uvidíte prácu s rezerváciou, ubytovanie hostí a skupín, vystavovanie účtu a prácu so zostavami a štatistikami. Budú predvedené nové moduly v systéme Hores10, prepojenia na rezervačné portály a ďalšie špeciality, ktoré Hores10 prináša.
Webinár je určený pre vedúcich recepcie, recepčné, manažérov

14.03.2018 - REŠTAURAČNÝ SYSTÉM FOODMAN® – ZÁKLADY FOODMAN®

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s reštauračným systémom FoodMan®. Vysvetlené budú základné princípy pri napĺňaní dát do systému (druhy kalkulácií, druhy kariet, tvorba kalkulácií, zakladanie kariet). Okrem „klasických“ kalkulácií budú vysvetlené špeciálne kalkulácie typu Menu, Fastfood menu, Variácie, kalkulácie s voľnou predajnou cenou a ich využitie v praxi.
Seminár je určený pre prevádzkarov

21.03.2018 - RECEPČNÝ SYSTÉM HORES - REZERVÁCIE HOSTÍ

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s možnosťami zistenia aktuálneho stavu obsadenosti, s postupmi práce pri rezervácií hosťa a skupiny. Budú ukázané možnosti prepojenia webových rezervačných portálov a ubytovacieho systému Hores10. Webinár sa bude zaoberať prácou v systéme Hores9 a porovnaním s prácou v novom systéme Hores10.
Webinár je určený pre vedúcich recepcie, recepčné, manažérov

28.03.2018 - REŠTAURAČNÝ SYSTÉM FOODMAN® – POHYBY ZÁSOB

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s operáciami používanými pri pohybe zásob. Predvedie sa pohyb zásob od príjmu na hlavný sklad, cez výdaj na jednotlivé strediská a následný príjem na strediská.
Webinár je určený pre skladníkov a prevádzkarov

04.04.2018 - RECEPČNÝ SYSTÉM HORES – UBYTOVANIE HOSTÍ A SKUPÍN

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s postupmi pri vyblokovaní izieb, ubytovaní hostí a skupín a prácou s hosťom. Budú ukázané možnosti využitia čítačky dokladov, vernostných kariet pri ubytovávaní hostí. Webinár sa bude zaoberať prácou v systéme Hores9 a porovnaním s prácou v novom systéme Hores10.
Webinár je určený pre vedúcich recepcie, recepčné, manažérov

11.04.2018 - REŠTAURAČNÝ SYSTÉM FOODMAN® – ODPOČTY, DÁVKY, LIMITY

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s operáciami odpočtu zásob. Preberú sa všetky možnosti odťaženia surovín zo stavu zásob (odpočet pokladní, dávky, limity, dlhy) a vhodnosť ich použitia.
Webinár je určený pre prevádzkarov

18.04.2018 - RECEPČNÝ SYSTÉM HORES – PRÁCA S POKLADŇOU

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov ako správne spravovať pokladňu v súvislosti s uzávierkami a hotelovými účtami. Budú vysvetlené postupy pre kontrolu tržieb a peňazí pri dennej uzávierke. Webinár sa bude zaoberať prácou v systéme Hores9 a porovnaním s prácou v novom systéme Hores10.
Webinár je určený pre vedúcich recepcie, recepčné, manažérov

25.04.2018 - REŠTAURAČNÝ SYSTÉM FOODMAN® – INVENTÚRA, UZÁVIERKA, ALKOHOLOVÉ ZOSTAVY, ZOSTAVY PRE ÚČTOVNÍCTVO

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s postupom pri „ukončení“ mesiaca. Hovoriť sa bude o inventúre komplet, inventúre vybratých položiek, stopinventúre, uzávierke a s ňou súvisiacimi operáciami a zostavami.

Webinár je určený pre prevádzkarov

02.05.2018 - RECEPČNÝ SYSTÉM HORES – VÝSTUPY PRE ÚČTOVNÍCTVO, ŠTATISTIKY, KONTROLNÉ ZOSTAVY

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov ako a kedy robiť uzávierku, ktoré zostavy sú vhodné pre ekonómov a čo obsahujú. Budú vysvetlené prognózy z rezervácií, štatistiky. Webinár sa bude zaoberať prácou v systéme Hores9 a porovnaním s prácou v novom systéme Hores10.
Webinár je určený pre vedúcich recepcie, recepčné, manažérov